03/03/2021

Nước khoáng Tiền Hải chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19

Nước khoáng Tiền Hải chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 và tri ân những đóng góp to lớn của ngành y tế Thái Bình trong […]
04/10/2017

NƯỚC KHOÁNG TIỀN HẢI CHUNG TAY VÌ SỨC KHỎE 3

Vào những năm 80 của thế kỷ trước, các nhà địa chất Liên Xô và Việt Nam trong quá trình tìm kiếm và thăm dò dầu […]
04/10/2017

NƯỚC KHOÁNG TIỀN HẢI CHUNG TAY VÌ SỨC KHỎE 2

Vào những năm 80 của thế kỷ trước, các nhà địa chất Liên Xô và Việt Nam trong quá trình tìm kiếm và thăm dò dầu […]
20/09/2017

NƯỚC KHOÁNG TIỀN HẢI CHUNG TAY VÌ SỨC KHỎE

Vào những năm 80 của thế kỷ trước, các nhà địa chất Liên Xô và Việt Nam trong quá trình tìm kiếm và thăm dò dầu […]