Thư cảm ơn của Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2021 diễn ra trong 02 ngày 27&28/8/2018 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình với sự tham gia của hơn 700 đại biểu đại diện cho hơn 10.000 hội viên doanh nhân trên cả nước là sự kiện quan trọng của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Nước khoáng Thiên nhiên Tiền Hải vinh dự được lựa chọn là nước uống duy nhất, chính thức của Đại hội.