17/03/2021
Trong khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường, Công ty Cổ phần Dịch vụ dầu khí Thái […]
12/10/2018

Thư cảm ơn của Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2021 diễn ra trong 02 ngày 27&28/8/2018 tại Trung […]
20/09/2017

Nước khoáng Tiền Hải

Vào những năm 80 của thế kỷ trước, các nhà địa chất Liên Xô và Việt Nam trong quá trình tìm kiếm và thăm dò dầu […]
20/09/2017

HUYỀN THOẠI VỀ MỘT NGUỒN NƯỚC QUÝ GIÁ

Vào những năm 80 của thế kỷ trước, các nhà địa chất Liên Xô và Việt Nam trong quá trình tìm kiếm và thăm dò dầu […]